בית המשפט קיבל את עמדת "אדם טבע ודין" בעניין הרחבת שיטת המדידה בחוק החופים לתכניות בניה ישנות

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נתן לאחרונה את פסק הדין בעת"מ 27857-04-14 הפורום לשמירה על החופים נ' הועדה המקומית לתו"ב בת-ים. בעתירה אליה הצטרפה עמותת אדם טבע ודין כידידת בית המשפט, נטען כי מלונה של אחת המשיבות בשטח העיר בת ים נבנה שלא כדין משום שהוא חורג לתחום 100 המטרים מקו המים בהם חל איסור על הקמת מבנים לפי תכנית המתאר הארצית לחופים משנת 1983 (תמ"א 13). המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב חישוב תחום זה, כאשר העותרות טענו כי המדידה צריכה להתבצע מקו גובה 0.75 מטרים בהתאם להגדרת חוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד-2004 באופן שמרחיב את רצועת החוף המוגנת, ולא מקו גובה 0.0 כפי שטענו המשיבות.

בית המשפט קבע כי קו המים העליון ממנו תמדד רצועת החוף יהיה בגובה 0.75 מטרים, לגבי כל התכניות שאושרו לפני חקיקת חוק החופים ותמ"א 13 חלה עליהן. זאת בהתאם לכוונת המחוקק והמועצה הארצית לתכנון ובנייה שמדידת רצועת החוף לטובת הציבור תתבצע מקו גובה זה. עוד נקבע כי תוך 24 חודשים תכנס לתוקף בטלותו של היתר הבניה שניתן למלון, אלא אם ינתן היתר של המועצה הארצית לתכנון ובניה לבניה בתחומי רצועת החוף המוגנת, לפי תמ"א 13.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן