בית המשפט קבע: הרשעת תאגיד במחדל אינה שונה מהרשעתו של אדם במחדל

ביום 29.3.2015 קיבל בית המשפט המחוזי בבאר-שבע את ערעורה של החברה להגנת הטבע על הרשעתה בסטייה משביל מסומן (עפ 32309-04-14 החברה להגנת הטבע, אפרים פרי ואח' נגד רשות שמורות הטבע והגנים).
בהליך שקדם לערעור הורשעה החברה להגנת הטבע יחד עם חלק מהמערערים הנוספים בסטייה משביל מסומן ובעבירה של אי ציות להוראות רשות שמורות הטבע והגנים. בית המשפט קבע כי הרשעת תאגיד במחדל אינה שונה מהרשעתו של אדם במחדל, במובן זה שהן לתאגיד והן לאדם נדרש כי יהיה איסור פלילי הקבוע בדין, איסור להימנע ממחדל, וענישה לצידו. בנסיבות המקרה לא קמה חובה בדין לביצוע המעשה ממנו חדלה החברה ולכן לא ניתן לקבוע כי החברה הפרה איסור פלילי.