בית המשפט נתן צו סגירה לחברת ייצור ועיבוד קומפוסט

התמונה להמחשה בלבד

ביום 29.9.2016 ניתן פסק דין בבית משפט השלום בתיק פלילי של המשרד להגנת הסביבה נגד חברת ד. רותם ומאור (2009) בע"מ.

בית המשפט הרשיע את החברה, שעוסקת בייצור ועיבוד קומפוסט לצרכים חקלאיים, ואת בעליה ומנהליה של החברה. העבירות שבגינן הורשעו הן עבירות הפעלת עסק ללא רישיון עסק בניגוד לחוק רישוי עסקים, לכלוך רשות הרבים בניגוד לחוק שמירת הניקיון, אי מניעת זיהום מים בניגוד לחוק המים וגרימת מטרדי ריח חזק בניגוד לחוק למניעת מפגעים. נושאי המשרה הורשעו בעבירות נוספות של הפרת חובת אחריות נושא משרה לפי מספר חוקים סביבתיים.

בית המשפט גזר על החברה קנס כספי בסך 120,000 ש"ח וחיוב חתימה על התחייבות כספית בסך 250,000 ש"ח להימנע במשך שלוש שנים מהעבירות בהן הורשעה. כן נגזר על כל אחד מנושאי המשרה קנס כספי בסך 60,000 ש"ח וחיוב חתימה על התחייבות בסך 150,000 ש"ח להימנע במשך שלוש שנים מביצוע העבירות בהן הורשעו.

יתר על כן, ניתן לאתר צו סגירה לפי חוק רישוי עסקים אשר ייכנס לתוקף ביום 29.3.2017.

לקריאת ההודעה על פסק הדין שפורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן