בית המשפט יישם את מדיניות מרחקי הפרדה בעתירת חברה שביקשה לפעול בסמוך למפעל פלנטקס

בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה המנהלית של חברת אור נחשולים, המפעילה אולם אירועים, נגד המשרד להגנת הסביבה ועיריית נתניה. העתירה הוגשה על ידי החברה בגין סירוב לאשר לה לפעול בקרבת מפעל פלנטקס הממוקם באזור התעשייה בנתניה ומחזיק חומרים מסוכנים לצורך פעילותו. המשרד להגנת הסביבה נימק את סירובו בכך שהקרבה למפעל שמחזיק בחומרים מסוכנים בכמויות מסוימות אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות מרחקי הפרדה של המשרד, לפיה נדרש מרחק של 100 מטרים בין המפעל לרצפטורים ציבוריים כדוגמת האולם.

החברה טענה כי האולם נחשב ל"מצב קיים" כהגדרתו במדיניות מרחקי הפרדה ולכן יש לאפשר הקלה באופן חישוב המרחק מהמפעל. בית המשפט דחה טענה זו וקבע שמאחר שהאולם פועל במצב של שימוש חורג מתוכנית לפי חוק התכנון והבניה ובניגוד לצו איסור שימוש במקרקעין שהוצא נגדו, יש להתייחס אליו כאל "מקום בתכנון". עוד העלתה החברה טענה לעניין חוסר תוקפה של מדיניות מרחקי הפרדה משום שאינה מוסדרת בחקיקה. בית המשפט דחה גם טענה זו בנימוק שהמדיניות היא בבחינת הנחיה מנהלית שתוקפה הוכר בפסיקה ובית המשפט ימנע מלהתערב בהחלטות של רשות מנהלית כל עוד הן אינן חורגות ממתחם הסבירות.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן