בית המשפט התנה הפעלת צו עירייה להקמת חניון אוטובוסים בקבלת האישורים הסביבתיים הנדרשים

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים קיבל באופן חלקי ערר שהוגש ביחס לצו שהוציאה עיריית ירושלים להקמת חניון תפעולי זמני של חברת אגד במגרש ריק בעיר. הצו הוצא מכוח חוק המעניק לרשויות מקומיות סמכות להשתמש במגרשים ריקים להקמת מגרשי חניה לטובת הציבור.

במסגרת הערר טענו תושבי השכונה בה ממוקם המגרש כי הצו ניתן תוך חריגה מסמכות, ללא מתן אפשרות לתושבים להתנגד להקמת החניון, ללא הכנת תסקיר השפעה על הסביבה וללא קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה להקמת החניון.

בית המשפט קבע בהחלטתו כי החוק אינו מחייב הליך שימוע ציבורי עובר למתן הצו, וההחלטה מצויה בסמכותה הבלעדית של הרשות המקומית. עם זאת, נקבע כי בבואה להפעיל את שיקול דעתה הרשות המקומית כפופה לחקיקה בתחומי תכנון ובנייה ואיכות הסביבה, אשר נועדה לאזן בין צרכי הפיתוח לבין הגנה על בריאות ואיכות חיי התושבים. לכן, נקבע שהצו להקמת החניון יוקפא עד שיתקבלו כל האישורים הסביבתיים הנדרשים.

לעיון בהחלטה לחצו כאן