בית המשפט העליון קבע: אי הרשעת תאגיד אינה מחייבת הטלת צו שירות לתועלת הציבור או צו מבחן

ביום 2.4.2015 הכריע בית המשפט העליון בסוגיה תקדימית: האם אי הרשעתו של תאגיד על אף שעבר עבירה מותנית בהטלת צו שירות לתועלת הציבור (של"צ) או צו מבחן, או שמא ניתן להסתפק בהתחייבות להימנע מעבירה או בפיצוי בלבד (דנ"פ 8062/12 מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה נגד חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ).
דעת רוב קבעה כי אף שניתן שלא להרשיע תאגיד האחראי בפלילים, אין חובה על בית המשפט להטיל עליו צו שירות לתועלת הציבור או צו מבחן, וניתן להטיל התחייבות להימנע מעבירה, ללא סנקציה נוספת או לצד חיוב בתשלום פיצוי. כלומר אין אפשרות, לפי הדין הקיים, להטיל על תאגיד צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור על תאגיד שעבר עבירה אך לא הורשע.