בית המשפט העליון הורה להסיר פגיעה בסביבה החופית

קיבוץ עין גב עתר לבית משפט שלום בבקשה לביטול צו שהוצא נגדו להסרת פגיעה בסביבה החופית בשל מבנים וגדרות שמנעו מעבר חופשי לציבור לאורך רצועת חוף הכנרת. בקשתו נדחתה והוא הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת, שדחה את הערעור וקבע כי הצו ניתן כדין.

על רקע החלטת המחוזי, הגיש הקיבוץ בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון בניסיון נוסף להביא לביטול הצו. בהחלטה שהתקבלה במאי 2019, בית המשפט העליון דחה את בקשתו ופסק על הקיבוץ למלא אחר הוראות הצו תוך 6 חודשים.

בית המשפט העליון ציין בפסיקתו כי אכיפה קפדנית של הוראות החוק לשמירת הסביבה החופית, גם על הפרות שהחלו ערב חקיקת החוק, היא ראויה ורצויה.

לעיון בהחלטה לחצו כאן.