בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין אכיפת איסור הטמנת פסולת אריזות

בית המשפט העליון דחה את עתירת עמותת אדם טבע ודין בעניין התנהלות המשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפת הוראות סעיף 27 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, אשר עוסק באיסור הטמנת פסולת אריזות.

בית המשפט קבע כי דין העתירה להידחות על הסף בהעדר עילה להתערבות שיפוטית במדיניות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה ובשיקול דעתם. ההחלטה נומקה בכך שהמשרד אינו מתנער מחובתו לאכוף את חוק האריזות ונוקט בצעדים להשגת היעד של "אפס הטמנה". בנוסף, בשל המשאבים המוגבלים העומדים לרשותו, על המשרד לקבוע את סדרי העדיפויות ביחס להקצאת משאביו. סדרי עדיפויות אלו מצויים במתחם שיקול הדעת הנתון לרשות. בנסיבות אלו, הוחלט כי אין מקום להתערבות בית המשפט.

לעיון בפסק הדין המלא לחצו כאן