בית המשפט העליון אישר הטלת עיצום כספי על חברת קווים בשל הפרת הוראות הנוגעות לפרסום ודיווח נתונים סביבתיים

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המשרד להגנת הסביבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בו בוטלה החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי בסך 135,900 ש"ח על חברת קווים בגין הפרת הוראות חוק אוויר נקי הנוגעות לפרסום ודיווח נתונים סביבתיים בדבר רמת הזיהום מצי כלי הרכב אותו החברה מפעילה.

במסגרת פסק הדין, בית המשפט דן בשאלה הנוגעת לסבירות ההחלטה להטיל עיצום כספי וסבר כי ההחלטה הינה במתחם הסבירות, בין היתר משום שמדובר בהפרה שנמשכה על פני מספר חודשים ולא באה על תיקונה.

עוד הוסיף ביהמ"ש כי בניגוד למסקנתו של בית המשפט קמא, הפרת חובת הפרסום הקבועה בהוראות חוק אוויר נקי אינה נחשבת הפרה טכנית וכי אין מקום להקל בה ראש וכי הבאת מידע ונתונים סביבתיים לידיעת הציבור היא בסיס מרכזי ברגולציה הסביבתית הקיימת.

לעיון בפסק הדין המלא לחצו כאן