בית המשפט המחוזי דחה עתירה להקמת כפר נופש בפלמחים

בית המשפט המחוזי דחה עתירה שהוגשה מטעם חברות קבלן ונדל"ן אשר זכו במכרז להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים בגין החלטת ועדות התכנון לבטל את הקמת כפר הנופש ועל ייעוד השטח לגן לאומי.

בעתירה העותרות חלקו על התנהלות מוסדות התכנון בתהליך קבלת ההחלטה וכן הדגישו את אינטרס ההסתמכות והנזקים הכלכליים הצפויים להם ולגורמים נוספים עקב ההחלטה. בית המשפט הכריע כי אין מקום להתערב בשיקול הדעת של מוסדות התכנון, לפיו האינטרס של שמירת הסביבה החופית הוא השיקול המרכזי שיש להתחשב בו.

למרות דחיית העתירה, בית המשפט הדגיש את העוול שנגרם לעותרות ובשל כך נמנע מחיובן בהוצאות משפט.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן