בית המשפט דן באחריות מנהלים אישית לעבירה סביבתית ובשאלה מתי ניתן להימנע מהרשעה

ביום 11.9.2017 אישר בית משפט השלום בחיפה את הסדר הטיעון שהובא בפניו בת"פ 35581-09-16 מדינת ישראל נ' Kateland Navigation SA ואח', וגזר קנסות על מספר גורמים בתיק הפלילי בגין זיהום מי ים מספינה.

בית המשפט ביטל את הרשעתו של אחד הנאשמים בתיק שהיה רב החובל של הספינה, בהתייחסו לכך שמדובר בעבירה הראשונה שלו, לעובדה שלקח אחריות על אירוע הזיהום ולפגיעה האפשרית של הרשעה בעתידו המקצועי. בית המשפט הסתמך בהחלטתו על ההלכה שנקבעה בעניין מדינת ישראל נגד דוד שבתאי, לפיה הרשעה בפלילים היא אמנם הכלל והמנעות ממנה היא החריג לו, אך במקרים של עבירות רגולטוריות של אחריות קפידה יש אפשרות להחילה ביתר גמישות.

בית המשפט הטיל על הנאשם שהרשעתו בוטלה צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 50 שעות ופיצוי בגובה 25,000 שקלים שישולם לטובת הקרן למניעת זיהום ים. על Kateland Navigation הוטל קנס של 15,000 ש"ח, על מלין מארק הוטל קנס של 25,000 ש"ח או 4 חודשי מאסר, והם נדרשו לחתום על ערבויות כספיות להמנע מביצוע העבירות בגינן הורשעו למשך שנתיים. על חברת צים הוטל קנס של 300,000 ש"ח. הקנסות ישולמו לטובת הקרן למניעת זיהום ים.