בית המשפט דחה עתירתם של ארגונים ירוקים כנגד רשויות התכנון

ביום 10.3.2015 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים עתירת ארגונים, ובראשם "עמותת "אדם טבע ודין", כנגד רשויות התכנון (עתמ 50784-11-14 מטה אזרחים להקמת גן לאומי "ארץ דוד" בעמק האלה נגד ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה).
הארגונים עתרו לבית המשפט כנגד שש תוכניות בנייה שונות בהיקף של כ-15,000 יחידות דיור שיועדו לפיתוח שכונות בדרום בית שמש. טענת העותרים הייתה שלא בוצע "תכנון כולל" מחודש לעיר עקב השינוי באוכלוסייתה וכי מוסדות התכנון עשו "קיצור דרך" בהכינם מסמכי מדיניות לשכונות הללו מבלי שהציבור יכול היה להגיב עליהם ומבלי שנערך תסקיר הסביבה הנופית הנדרש. בשל כך טענו הארגונים כי יש לבטל את התוכניות. בית המשפט קבע כי המערערים לא הצביעו על פגמים מנהליים המצדיקים את התערבות בית המשפט ובנסיבות העניין מדובר בהחלטות סבירות ומידתיות שנלקחו לאחר שקילת השיקולים הרלוונטיים.