בית המשפט דחה בקשה למתן צו למניעת פעולות להפעלת עסק למיון פסולת

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים דחה את בקשת המדינה למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אשר הוצאתו מותנית בביצוע פעולות הכנה לפתיחת עסק ללא רישיון, ובכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט.

הדיון נסוב על השאלה, האם ניתן לראות בעבודות שבוצעו במקום כפעולות הכנה לפתיחתו של עסק חדש, או שמא כשדרוג מערכות קיימות של עסק קיים ופתיחתו מחדש. לעמדת המדינה היה מדובר בפתיחת עסק חדש של תחנת מעבר ומיון פסולת בניין, ללא רישיון עסק.

בית המשפט קבע כי מהראיות עולה שמדובר בתחזוקתו של עסק קיים תוך שדרוג מערכות קיימות בו, ולא בהכנות לפתיחת עסק חדש. המשיבה המשיכה לפעול למילוי תנאי הרישיון, נקטה באמצעים למניעת זיהום אוויר ופליטת אבק ופעלה לקבלת חוות דעת בעניין מידע סביבתי. בנסיבות אלה, כשמטרת המשיבה להפעיל את העסק תוך מילוי תנאי הרישיון, הוחלט כי אין מקום ליתן צו מניעת פעולות.

לעיון בפסק הדין המלא לחצו כאן