בית המשפט ביטל החלטת רשות לשלילת רישיון עסק של מפעל עקב גרימת מטרדי ריח

%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%9e%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%9fעתירה מנהלית של בעלי מפעל נגד עיריית כפר סבא, שעסקה בהחלטת רשות הרישוי בעירייה לבטל את רישיון העסק של המפעל עקב גרימת מטרדי ריח, התפרסמה לפני זמן מה.

העותרת, י. בראון ובניו בע"מ, היא בעליה של מפעל לייצור תערובת מזון לבעלי חיים, הפועל בסמיכות לשכונות מגורים בכפר סבא. במסגרת התנאים ברישיון העסק של המפעל נאסר על גרימת מפגעי ריח. במהלך השנים, עם התקרבות שכונות המגורים אל המפעל, החלו להגיע תלונות בגין מטרדי ריח בלתי סבירים שמקורם במפעל. כתוצאה מכך, העותרת השקיעה משאבים וכספים במערכות ובאמצעים להפחתת הריח. אולם משהתלונות לא פסקו ולאחר בדיקות שנערכו על-ידי המשרד להגנת הסביבה – העירייה החליטה לשלול את רישיון העסק של המפעל.

העניין נדון בבית המשפט לעניינים מנהליים, שבפניו נטען כי נשללה זכותה של העותרת לשימוע הוגן בטרם קבלת ההחלטה בדבר ביטול הרישיון. בית המשפט קבע, כי לנוכח הפגמים בהליך השימוע יש לקבל את העתירה ולערוך לעותרת שימוע חדש.

פסק הדין ניתן ביום 7.8.2016. לקריאה לחצו כאן