בית המשפט ביטל את אישור תכנית הבניה באפולוניה והורה להשיבה לדיון בותמ"ל

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים נתן לאחרונה פסק דין בעתירה שעניינה התנגדויות לתכנית הבנייה באפולוניה. ההחלטה מאגדת מספר עתירות נגד התכנית שאושרה בשנת 2016 על ידי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) לאחר בחינת התנגדויות של גורמים שונים, וכוללת הקמה של שכונת מגורים ומחלף באזור בו שכן בעבר מפעל תעשייה צבאית.

העותרים טענו, בין היתר, כי הליך התכנון המזורז במסגרת חוק הותמ"ל אינו מתאים לתכנית בשל מורכבותה, וכי החלטת הוועדה ניתנה מבלי שעמד בפניה המידע הסביבתי המלא הנוגע לזיהום קרקע ומים באזור ואופן הטיפול בו.

בית המשפט קבע כי העובדה שהתכנית אושרה והופקדה לפני הכנתו של סקר סיכונים סביבתי שיתן לוועדה מידע על מוקדי הזיהום, היקפו, הסיכונים שהוא מציב ואופן הטיפול בהם, מהווה החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני. בית המשפט ציין כי מדובר במידע שעשוי להשפיע באופן משמעותי על הליך התכנון, כי הליך ההתנגדות לתכנית לא יכול להיות ענייני ושלם כאשר מידע זה לא מובא לידיעת הציבור, וכי הצורך בהליך תכנוני מהיר לקידום בנייה במתחמים מועדפים לדיור לא יכול להצדיק קבלת החלטה על בסיס נתונים עובדתיים חלקיים. בית המשפט הורה על ביטול ההחלטה ועל החזרתה לדיון נוסף בוועדה לאחר שיתקבל סקר סיכונים סביבתי מלא.

לעיון בפסק הדין לחצו כאן