בית המשפט אישר תובענה ייצוגית בעניין יידוע לקוחות בדבר מסירת פסולת אלקטרונית

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר לאחרונה תובענה ייצוגית נגד חברה המייבאת ומשווקת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

בית המשפט קבע כי החברה לא יידעה את לקוחותיה בדבר זכותם למסור פסולת ציוד אלקטרוני וסוללות ללא עלות בעת מכירה או אספקה של מוצר חדש. זאת, בניגוד לנדרש לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, המטיל אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים של פסולת אלקטרונית.

בית המשפט הרחיב בדיון על פרשנות החוק כמכיל דרישת "עשה" למשווקים בדבר ניהול מדיניות פינוי פסולת אלקטרונית. מפסק הדין עולה כי על חברה מוטלת חובה אקטיבית לפעול ליידוע לקוחות בנוגע לזכויותיהם, וכי הימנעות מניהול מדיניות פינוי פסולת כאמור עולה כדי מחדל, אף בהעדר קיומו של מפגע סביבתי ברור.

לעיון בהחלטה לחצו כאן.