בית המשפט העליון קבע כי נפל פגם באישור תכנית בניית יחידות דיור בקרית אונו, בשל היעדר איסוף מידע על זיהום קרקע

בית המשפט העליון דן בערעור של אדם טבע ודין על פסק דין של בית המשפט המחוזי בו אושרה תכנית בניית 12,000 דירות בקרית אונו, בשטח שבו פועל המחנה הצבאי תל השומר.

הצדדים קיבלו את המלצת בית המשפט העליון לבטל את פסק הדין ולהחזירו לדיון מחודש בבית המשפט המחוזי, בשים לב לכך שנפל פגם באישור התכנית לאחר שלא הושלם איסוף המידע הרלוונטי בנוגע לזיהום קרקע בשטח התכנית, וכן בעקבות פסק דינו התקדימי של ביהמ"ש העליון מהשנה האחרונה בעניין תוכנית אפולוניה.

כפי שעדכנו ביוני האחרון, בעניין תוכנית אפולוניה בוטלה תכנית להקמת יחידות דיור, לאחר שנקבע כי יש לבצע סקר סיכונים סביבתי, ובכלל זה לאסוף מידע ביחס למוקדי זיהום קרקע ואפשרויות הטיפול בשטח הבנייה העתידי, וזאת עוד טרם אישורה של התוכנית.

לעיון בפסק הדין המלא לחצו כאן