בג"ץ: חשיפת התלמידים לקרינה היא בסמכות הרשויות

ביום 29.4.2015 דחה בג"ץ עתירה בנושא חשיפת תלמידים ואנשי צוות בבתי ספר לקרינה בלתי מייננת בעקבות התקנת תשתית לרשת אינטרנט אלחוטית (בג"ץ 6269/12 הנהגת ההורים הארצית, הפורום לסלולריות שפויה ואח' נ' שר החינוך ואח').
בג"ץ קבע כי הסמכות לקבל החלטה מעין זו, והאחריות בגינה, מוטלות על הרשויות המוסמכות. בג"ץ לא מצא עילה להתערבות בהחלטה במסגרת כללי הביקורת השיפוטית.