בג"ץ דחה עתירה של החברה להגנת הטבע בנושא הדייג בחופי ישראל

ביום 19.4.2015 דחה בג"ץ עתירה שהגישה החברה להגנת הטבע נגד פקיד הדיג במשרד החקלאות וגורמים נוספים (בג"ץ 1422/15). במסגרת העתירה ביקשה החברה להגנת הטבע להתמודד עם משבר הדגה המתמשך והחמור הקיים, לטענתה, בישראל. נקבע, כי אכן קיים צורך ממשי בניהול מושכל של ענף הדיג בים התיכון ואף הטלת הגבלות דיג על העוסקים בתחום וזאת במטרה להביא להתאוששות הדגה, אולם גורמי הממשלה קיבלו החלטות, אשר בכוונתם ליישם בתוך זמן קצר, שיביאו לשיפור של מצב הדגה בחופי ישראל. בית המשפט קבע כי משנתקבלו החלטות אלו, מיצתה העתירה את עצמה.