בג"ץ דחה את עתירת ארגוני הסביבה נגד אישור תכנית הפיתוח של מאגרי כריש ותנין

בג"ץ דחה על הסף את עתירתן של החברה להגנת הטבע ועמותת אדם טבע ודין נגד הממונה על ענייני נפט, בה תבעו לבטל את האישור שניתן לתכנית הפיתוח של מאגרי הגז הטבעי "כריש" ו"תנין". במסגרת העתירה נטען כי חוק התכנון והבנייה חל באופן חלקי לפחות גם במים הכלכליים של ישראל. לכן, נטען כי יש לבטל את האישור עד לקיומו של הליך נאות בהתאם לחוק, שיכלול הכנת תסקיר השפעה על הסביבה ופרסומו להערות הציבור.

בית המשפט קבע כי יש לדחות את העתירה מטעמי שיהוי, שכן מזה שני עשורים קיימת מדיניות של אי החלת החוק על המים הכלכליים ובמסגרתה אושרו קידוחים ותוכניות פיתוח. כמו כן, ציין בית המשפט כי קבלת העתירה עלולה להביא לפגיעה משמעותית באינטרס הציבורי בשל עיכוב התחרות בשוק האנרגיה ולפגיעה באפשרות להגדיל ולגוון את מקורות האנרגיה של המדינה.

לבסוף קבע בית המשפט כי מאחר שבימים אלה נדונה בכנסת הצעת חוק ממשלתית העוסקת בתחולת הדין הישראלי במים הכלכליים, אין זה ראוי כי בית המשפט יתערב ויכריע בסוגיה. בית המשפט דחה את טענת העותרות לקיומו של ואקום משפטי בתחום המים הכלכליים, בציינו כי בהקשר של פיתוח המאגרים הנדונים קיים מארג של הסדרים מפורטים להגנה על הסביבה.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן