אושרה התכנית הלאומית להפחתת גזי החממה וההתייעלות האנרגטית

ביום 10.04.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה והתייעלות אנרגטית יוצאת לדרך".

לפי הנאמר בידיעה, הממשלה אישרה ביום 10.04.2016 את התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, שגובשה לצורך קיום ויישום התחייבויותיה של מדינת ישראל בוועידת האקלים. התכנית הנה כלל משקית, לכן היא מתייחסת למקורות זיהום ולדרכים לטיפול בהם, למניעתם ולהפחתתם. ליישום התכנית הוקצו 500 מיליון שקלים בערבות מדינה ו-300 מיליון שקלים כמענקים לפיתוח פרויקטים להתייעלות התעשייה.

במסגרת התכנית, הוחלט לבחון את הדרכים להגברת השימוש בגז טבעי במשק במקביל להפחתת השימוש בפחם, הקמת צוות להסרת חסמים בתעשיית הקלינטק, הענקת תמריצי מס לעידוד השימוש במקורות אנרגיה מתחדשת וקידום פרויקטים לבנייה ירוקה.

לקריאה מורחבת לחצו כאן