בית המשפט העליון קבע כי נפל פגם באישור תכנית בניית יחידות דיור בקרית אונו, בשל היעדר איסוף מידע על זיהום קרקע

בית המשפט העליון דן בערעור של אדם טבע ודין על פסק דין של בית המשפט המחוזי בו אושרה תכנית בניית 12,000 דירות בקרית אונו, בשטח שבו פועל המחנה הצבאי תל...

בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין אכיפת איסור הטמנת פסולת אריזות

בית המשפט העליון דחה את עתירת עמותת אדם טבע ודין בעניין התנהלות המשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפת הוראות סעיף 27 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, אשר עוסק באיסור הטמנת פסולת...

5 מפרטים אחידים חדשים ו-12 טיוטות פורסמו להערות הציבור

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים – תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 , משרד הפנים ונותני אישור נוספים, בניהם המשרד להגנת הסביבה, פרסמו לאחרונה נוסח סופי ל-5 מפרטים אחידים (מעבדות לבדיקות...

סוגיות בתחום האנרגיה המתחדשת

  מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם לאחרונה עדכון למסמך בנושא אנרגיה מתחדשת בישראל. המסמך עודכן לקראת הדיווח השנתי של מנכ"ל משרד האנרגיה בועדת הכלכלה של הכנסת, בעניין תוכנית עבודה...

פתוח להערות הציבור | המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכונים להנחיות למדווחים למפל"ס עבור מטמנות ופעולות אחסון

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכונים והוראות למדווחים למפל"ס, העוסקים בפעילות של מטמנות, פעולות אחסון, מילוי, ריקון וניקוי ומתקנים לגידול דגים ורכיכות. בין היתר, העדכונים כוללים הוראות חדשות לחישוב...

דו"ח מבקר המדינה: מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים

לאחרונה פורסם דו"ח מבקר המדינה אשר בחן פעולות של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים, בסוגיית ההיערכות הלאומית למשבר האקלים. במסגרת הדו"ח, נבחנו גם פעולות הנוגעות להפחתת פליטות גזי חממה,...

עדכון לקוחות | רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים...

החלטות ממשלה לקראת ועידת האקלים של האו"ם בגלזגו (COP26) ופרסום דו"ח מבקר המדינה בעניין היערכות לשינויי האקלים

ביום 1 בנובמבר 2021, מתקיימת ועידת האקלים ה-26 של האו"ם בגלזגו, סקוטלנד – COP26, שמטרתה התמודדות מדינות העולם עם שינוי האקלים. לקראת הועידה והשתתפותה של מדינת ישראל, התקבלו מספר החלטות...

בית המשפט דחה בקשה למתן צו למניעת פעולות להפעלת עסק למיון פסולת

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים דחה את בקשת המדינה למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אשר הוצאתו מותנית בביצוע פעולות הכנה לפתיחת עסק ללא רישיון,...

ביהמ"ש העליון הטיל אחריות ישירה על מזמין העבודה ועל הקבלן המבצע למפגע סביבתי

במהלך ביצוע עבודות בניה בידי חברה קבלנית שהזמינה חברת קצא"א (להלן: המבקשים) נפגעה שמורת אלמוגים. עבודות הבניה האמורות בוצעו מבלי שניתן היתר כדין מידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן:...