כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2020

10/12/2019

ביום 10.12.2019 יתקיים כנס תחזיות משק האנרגיה לשנת 2020 מטעם המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ופורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי. הכנס יעסוק בתחזיות ופעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה לשנת 2020, הנוגעות בין היתר למיסוי דלקים, רגולציה ותחרות, תמהיל האנרגיה העתידי והרפורמה במשק החשמל.

הכנס יערך בין השעות 8:00-14:40, במלון דן אכדיה בהרצליה פיתוח.

להרשמה ולפרטים נוספים לחצו כאן.