שינוי אקלים

אושרה הצעת חוק האקלים

בשבועות האחרונים אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק האקלים, אשר גובשה כחלק ממחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל. מטרת החוק המוצע הינה להגדיר לראשונה בחקיקה ראשית מסגרת ארגונית במישור הלאומי להתמודדות...

הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי החממה

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את התוכנית הלאומית הרב-שנתית של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה. בהחלטת הממשלה נקבעו יעדים כמותיים להפחתת הפליטות של מזהמי אוויר וגזי...

להערות הציבור | תזכיר משלים לחוק האקלים – סעיף "הערכת סיכון אקלימית"

המשרד להגנת הסביבה פירסם להערות הציבור את סעיף "הערכת סיכון אקלימית" המתווסף לתזכיר חוק האקלים שפורסם באפריל 2021 (ראו עדכון בעניין). הסעיף החדש מבקש להחיל בחינת השפעות של תכניות ומסמכי...

דו"ח מבקר המדינה: מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים

לאחרונה פורסם דו"ח מבקר המדינה אשר בחן פעולות של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים, בסוגיית ההיערכות הלאומית למשבר האקלים. במסגרת הדו"ח, נבחנו גם פעולות הנוגעות להפחתת פליטות גזי חממה,...

עדכון לקוחות | רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים...

החלטות ממשלה לקראת ועידת האקלים של האו"ם בגלזגו (COP26) ופרסום דו"ח מבקר המדינה בעניין היערכות לשינויי האקלים

ביום 1 בנובמבר 2021, מתקיימת ועידת האקלים ה-26 של האו"ם בגלזגו, סקוטלנד – COP26, שמטרתה התמודדות מדינות העולם עם שינוי האקלים. לקראת הועידה והשתתפותה של מדינת ישראל, התקבלו מספר החלטות...

דוח מיוחד של המשרד להגנת הסביבה חושף את עלות הפליטות לאוויר הכוללת למשק

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח מיוחד מטעמו לחישוב המחיר הכספי של כלל הפליטות לאוויר בישראל. הדוח מבוסס על מצאי הפליטות בישראל שחושב בשנת 2018 ומהווה פעולה משלימה לעלויות החיצוניות של...

השרה להגנת הסביבה מתחייבת לפעול להפחתת פליטות גזי חממה ולקדם את חוק האקלים

במסגרת כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2021 שהתקיים אתמול, דיברה השרה להגנת הסביבה, ח"כ תמר זנדברג, אודות משבר האקלים שכונה על ידה כ"האיום הדרמטי והגדול ביותר על האנושות". השרה ציינה...

השוק הפרטי בישראל יוזם הקמת זירת מסחר לקיזוז פליטות פחמן

לכבוד יום איכות הסביבה העולמי שצוין ביום 5.6.2021, ד"ר עו"ד רות דגן, ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן, דיברה עם מגזין גלובס על יוזמת השוק הפרטי...

צפו בשידור Live של כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום קיימות סביבתית

מעוניינות/ים להצטרף לשוק קיזוז הפחמן העולמי ששוויו נאמד במיליארדי דולרים? מעוניינות/ים לשמוע ולהכיר את עמדתן/ם של מנהלות/ים ונציגות/ים בחברות ובגופים פיננסיים ביחס להשקעות סביבתיות? הצטרפו לכנס שיועבר ב-Live בעמוד הפייסבוק...