קרקע ומים

רשות המים פרסמה להערות הציבור כללים לתנאים לקבלת רישיון לניתוק אספקת מים

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, פרסמה טיוטה להערות הציבור בהקשר לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון)(ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה), התשע"ו-2016. הכללים המוצעים נועדו להשלים את ההסדרה של ההליכים לביצוע פעולות...

צעד נוסף בדרך להקלה על משבר הדיור? – נחתם הסכם לשיקום קרקעות

ביום 13.04.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "כמאה אלף יחידות דיור ייבנו במתחמי תע"ש וצה"ל". לפי הנאמר בידיעה, משרדי האוצר, הגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל – חתמו על...

רשות המים פרסמה כללים חדשים ותיקונים לכללים להערות הציבור בנוגע לתאגידי מים וביוב ושפכים תעשייתיים

רשות המים פרסמה בסוף חודש מרץ מספר כללים ותיקוני חקיקה מוצעים להערות הציבור: בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים) (תיקון), התשע"ו-2016, הוצעו תיקונים המסדירים את המקרים בהם מפעלים ינותקו...

עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום, אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר...

דו"ח רבעוני ראשון של התכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה

ביום 04.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2016, של יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה. לפי האמור בדו"ח, נמנו מספר יעדים:...

רשות המים נתנה צו הרשאה בחירום להזרמת מי קולחין לנחל סיר

ביום 13.03.2016 מנהל רשות המים ויו"ר המועצה אלכס קושניר, העניק לחברה להשבת מי קולחין דרום השרון בע"מ, צו הרשאה בחירום להזרמת קולחין לנחל סיר. זאת, עקב ניצול מלא של פוטנציאל...

פסק דין נגד אגודה שיתופית שגרמה לזיהום מים

ביום 17.02.2016 ניתן פסק דין בת"פ 62342-12-14 מדינת ישראל נ' אמץ בר אגודה שיתופית חקלאית. כתב האישום הוגש על ידי המשרד להגנת הסביבה נגד האגודה השיתופית, מנהל העסק ויו"ר ההנהלה של האגודה...

המשרד להגנת הסביבה פרסם מודל תעדוף רגולטורי לטיפול בקרקעות להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם את מודל התעדוף הרגולטורי לטיפול בקרקעות מזוהמות להערות הציבור. זאת בהמשך לפרסומן של הנחיות לביצוע סקר קרקע ונספח א' מיום 9.3.16 (לקריאה נוספת אודות ההנחיות לחצו כאן)....

הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע פורסמו להערות הציבור

ביום 09.03.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע החל משלבי החקירה דרך שיטות הקידוח וכלה בביצוע דיגום ואנליזה. הנחיות סקר הקרקע יחליפו חלק מהנהלים הקודמים:...