קרקע ומים

השקעת משאבים לצורך מניעת הישנות העבירה יכולה להביא להקלה בעונש

חברת אבגד תעשיית תכשיטים בע"מ הורשעה בהליך פלילי בגין עבירות זיהום מים והזרמת שפכי תעשייה חריגים למערכת הביוב העירונית. השפכים שהוזרמו על-ידי החברה הכילו מתכות כבדות שעלולות לגרום לזיהום קרקע...

עדכון לקוחות: הנחיות חדשות של רשות המים בנוגע לחיובי שפכי תעשייה

לאחרונה פרסמה רשות המים הנחיות חדשות בנוגע לתכניות ניטור, דיגומים וחיובים של שפכי תעשייה (ראה גם פרסומנו בנושא ב- 10.7.2016. לקריאה לחצו כאן). ההנחיות שפורסמו מחדדות ומבהירות סוגיות שונות שהובאו לפתחה של רשות...

ועדת הכספים אישרה מסגרת תקציבית למשרד להגנת הסביבה עבור שיקום קרקעות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה מסגרת תקציבית של 250 מיליון שקל לשנת 2016, עבור שיקום קרקעות במחנות צה"ל ובמפעלי תע"ש, הצפויים להתפנות עד שנת 2020. זמן השיקום נקבע בהתאם...

נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות – להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות. מטרת הנוהל להבהיר את אופן הגשת הבקשות לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, ולקבוע אמות מידה לטיפול בבקשות ולמתן...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון תעריפי שפכים אסורים

בתחילת חודש יוני 2016 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לטיוטת התיקון לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) שפורסמה להערות הציבור. תיקון זה...

התפרסם הנוסח הסופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע

ביום 21.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך סופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע. אפיון הקרקע והצורך בטיפול בה כולל מספר שלבים – החל מביצוע הסקר ההיסטורי, המשך בחקירת הקרקע וכלה...

כללי המים ותיקונם פורסמו להערות הציבור

ביום 23.05.2016 פרסמה רשות המים מספר פניות לציבור, כדי שישמיע את עמדותיו בנושאים הבאים: קביעת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ו-2016 – כללים אלו נועדו לקבוע הסדר ספציפי לאופן...