קרקע ומים

נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות – להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות. מטרת הנוהל להבהיר את אופן הגשת הבקשות לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, ולקבוע אמות מידה לטיפול בבקשות ולמתן...

הגשנו נייר עמדה בנוגע לתיקון תעריפי שפכים אסורים

בתחילת חודש יוני 2016 הגשנו לרשות המים נייר עמדה בנוגע לטיוטת התיקון לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) שפורסמה להערות הציבור. תיקון זה...

התפרסם הנוסח הסופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע

ביום 21.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך סופי של ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע. אפיון הקרקע והצורך בטיפול בה כולל מספר שלבים – החל מביצוע הסקר ההיסטורי, המשך בחקירת הקרקע וכלה...

כללי המים ותיקונם פורסמו להערות הציבור

ביום 23.05.2016 פרסמה רשות המים מספר פניות לציבור, כדי שישמיע את עמדותיו בנושאים הבאים: קביעת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ו-2016 – כללים אלו נועדו לקבוע הסדר ספציפי לאופן...

הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע פורסמו להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 16.05.2016 הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע להערות הציבור. הפעילות בחומרים מסוכנים במגזר התעשייתי ובחקלאות, מובילה פעמים רבות לזיהום קרקעות ומי תהום בחומרים אורגניים...

עתירה בגין בניית יחידות דיור באזור אפולוניה

ביום 02.05.2016 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "עתירה: המדינה אישרה בנייה באזור אפולוניה חרף זיהום קרקע ומים חמור". לפי הנאמר בידיעה, תושבי הרצליה עם עמותת אדם טבע...