קרקע ומים

עונש מאסר על זיהום נחל צלמון

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ביום 5.5.15 ידיעה שכותרתה "זיהם את נחל צלמון – ויישלח לארבעה חודשי מאסר". על פי הידיעה, לפני מספר ימים ניתן בבית המשפט השלום בנצרת פסק דין במסגרתו...

עדכון לקוחות: פורסמו מסמכי הנחיות חדשים ומעודכנים בתחום הקרקעות המזוהמות

בחודש אפריל 2015 הפצנו עדכון לקוחות הנוגע לפרסום מסמכי ההנחיות החדשים והמעודכנים בעניין קרקעות מזוהמות בהמשך לעדכון שהפצנו בנוגע לפרסום המדיניות החדשה בנוגע לקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה (ניתן לעיין בכל...

הודעה רשמית בדבר פתיחתה של שמורת עברונה לציבור

ידיעה שהובאה באתר המשרד להגנת הסביבה מיום 2.4.15 ושכותרתה "סגן השר אקוניס: שמורת עברונה נקייה מזיהום אוויר ותיפתח מחדש לציבור". השמורה נסגרה לציבור לפני כארבעה חודשים עקב אסון דליפת הנפט שפקד...

דליפת דלק מבסיס רמת דוד לנחל הקישון

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה לפיה ביום 17.2.2015 אירעה דליפת דלק משטח הבסיס לתעלת ניקוז המובילה לנחל הקישון. אנשי הבסיס נדרשו לנקוט בפעולות לצמצום התפשטות הזיהום ולשאיבתו. בעקבות הדליפה...

בין אתיקה לפרקטיקה

מאמר מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מדיניות ציבורית בתחום איכות הסביבה היא אחד הנושאים הרוויים ביותר בדילמות עבור המחוקק ועבור...

Israel – New Policy Seeks to Clarify National Agenda for Classification and Remediation of Contaminated Land

מאמר בנושא "מדיניות חדשה בישראל מבקשת להבהיר מהי הגישה הלאומית בתחום סיווג ושיקום קרקעות מזוהמות", מאת ד"ר רות דגן, שותפה ומנהלת מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים, הרצוג פוקס נאמן ושות'....