קרקע ומים

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירות מנהליות נגד החלטה לאשר את תכנית תע"ש השרון

תכנית תע"ש השרון הינה תכנית מתארית מקומית המייעדת שטחים של כ-7500 דונם בשרון לשימושים שונים, ובכלל זה כ-23,000 יחידות דיור, תעסוקה, תעשייה ושטחים ציבוריים. בעבר שכנו במקום מפעלי תעשיות צבאיות...

עדכון לקוחות | פורסם מאגר קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה

בחודש מרץ האחרון התפרסם מאגר הנתונים החדש של המשרד להגנת הסביבה, הממפה ומציג מידע אודות אתרים ברחבי הארץ בהם קיים חשד לזיהום קרקע או ידוע אודות קיומו של זיהום קרקע....

להערות הציבור | הוראות הכללים הקיימות וביצוע שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב בנושא שפכי תעשייה

הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה להכניס שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, (להלן: הכללים). המטרות העיקריות שלפיהן הותקנו...

עדכון לקוחות | פס"ד תקדימי בהרכב מורחב: אישור תוכנית מתאר לקרקע מזוהמת

לאחרונה התקבל פסק דין שעסק בשאלת קידום תוכנית מתאר בשטח קרקע מזוהם, במסגרת דיון נוסף בבית המשפט העליון על אישור "תכנית אפולוניה" (תמ"ל 1004/א) להקמת כ-3,000 יחידות דיור בהרצליה. במסגרת...

עדכון להנחיות להשבתת תשתיות שהכילו חומרים מזהמי קרקע ואתרים החשודים בזיהום קרקע

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור גרסה חדשה להנחיות הנוגעות להשבתת תשתיות שהכילו חומרים מזהמי קרקע והשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע. טיוטת ההנחיות מרחיבה את ההוראות והחובות שיש לבצע במצבים...

התפרסם דו"ח סיכום הפעילות האנרגטית לשנת 2019

משרד האנרגיה לאחרונה פרסם את דו"ח סיכום הפעילות האנרגטית לשנת 2019, בין הסקירות הכלולות בדוח: בתחום הגז טבעי: לפי הדוח, חיבורו של מאגר הגז הטבעי הגדול בישראל, מאגר לוויתן, הכפיל...

המשרד להגנת הסביבה עתיד להקים מסד ארצי לנתוני קרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה החל לקדם הקמת מסד נתונים ארצי שיכלול מידע על האתרים בארץ בהם ישנו חשד לזיהום קרקע וגזי קרקע. מאגר הנתונים ישמש לצרכיו הפנימיים של המשרד ומטרתו לאפשר...

פורסם להערות הציבור עדכון הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור מסמך עדכון מוצע להנחיות IRBCA – הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות. העדכון המוצע יחליף את ההנחיות משנת 2014 והוא נועד לייצר בהירות, אחידות ופשטות ביישום...

טיוטת הנחיות חדשות להגשת בקשות להקלה בשפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה טיוטה להערות הציבור של הנחיות חדשות להגשת בקשות להקלה בריכוזי פרמטרים ו/או מזהמים שונים בשפכי תעשייה של מפעלים. ההנחיות מסדירות את תהליך ההגשה והבחינה של...

בעקבות תיקון חדש לחוק תאגידי מים וביוב: צמצום מספר תאגידי המים והביוב

ביום 27.12.2018 פורסם ברשומות ונכנס לתוקף תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 שמטרתו, בין היתר, לקבוע הוראות לצמצום מספר תאגידי המים והביוב. במסגרת התיקון, נקבע כי הרשויות המקומיות בישראל ישויכו...