קרינה

טיוטה לתיקון תקנות הקרינה הבלתי מייננת פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת. עיקר התיקון מבקש ליישם את המלצות ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל, הנוגעות לנקיטת אמצעי זהירות בעת תכנון,...

המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר חוק הגנת הסביבה הכולל מספר תיקוני חקיקה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את תזכיר חוק הגנת הסביבה (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017. במסגרת התזכיר מוצעים תיקונים למספר חוקים שנועדו ליישם את החלטת הממשלה בעניין צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו....

משרדי הממשלה יחסכו למשק 1.27 מיליארד ש"ח על ידי הפחתת הנטל הרגולטורי

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016, המסכם את כל תוכניות הממשלה להקלה בנטל הרגולטורי לצד ההפחתה התקציבית שהן מגלמות, פורסם באתר הרגולציה הממשלתי. החיסכון המצטבר של כל משרדי הממשלה מוערך בכ-1.27...

נהלים חדשים לנותני שירות של מדידות קרינה בלתי מייננת

המשרד להגנת הסביבה פרסם שני נהלים חדשים בנושא קרינה בלתי מייננת החלים על נותני שירות לביצוע מדידות קרינה: נוהל מדידת שדות מגנטיים בתחום תדרי ה-ELF ונוהל מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים...

תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנים 2018-2017

לאחרונה פורסם ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2018-2017, כחלק ממגמה כוללת להגברת השקיפות של פעילות הממשלה לציבור. המשרד להגנת הסביבה כלל בעיקרי תוכנית העבודה שלו את היעדים הבאים:...

פורסם תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת

ב-7 בדצמבר 2016, פורסם ברשומות תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009, לאחר שאושר בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. התיקון הוסיף אפשרות להעברת היתר לגורם אחר, וכן התאים את סכומי האגרה...

עדכון לקוחות: יבוטלו אגרות להיתרים סביבתיים

לקוחות וידידים שלום, אנו מבקשים לעדכנכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר להערות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה שמבקשים לבטל את חובת תשלום האגרות לשורה של היתרים סביבתיים ובהם היתר...

עובדי הכור הגרעיני לא יידרשו להוכיח קשר סיבתי בין מחלתם לעבודתם בכור

ביום 27.10.15 פרסם העיתונאי דני אדינו אבבה ידיעה באתר החדשות Ynet שכותרתה: "הישג לעובדי הכור שחלו בסרטן: לא יצטרכו להוכיח שמחלתם נגרמה בעבודה". בידיעה נאמר כי וועדה מיוחדת שמונתה על...

פורסם תזכיר חוק קרינה מייננת

המשרד להגנת הסביבה הפיץ לאחרונה תזכיר חוק קרינה מייננת (קרינה ממקורות רדיואקטיביים). החוק המוצע מציע הסדר חדש שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל כיום על העוסקים בקרינה מייננת, מאחר שהוא...

האם הליכי תכנון עלולים להוביל לחשיפת תושבים לקרינה?

העיתונאי עמיר בן דוד פרסם ביום 23.6.15 בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבה שכותרתה: "האם מסמך בניסוח שגוי יאפשר בנייה ליד קווי מתח גבוה?". לפי הנאמר בכתבה, מסמך הנחיות שהוציא המשרד להגנת...