פסולת ומיחזור

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2016

ביום 17.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2016, המציג את העשייה הסביבתית בתחום האכיפה וצמצום סיכונים סביבתיים. לפי הדו"ח, עיקר פעילות המשרד התמקדה בהקצאת כספים לטיפול ולעידוד...

עדכון סכום האגרה לבקשת היתר הטלה לים

ביום 18.04.2016 פורסמה ברשומות הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"ו-2016. לפי הפרסום, האגרה להגשת הבקשה להיתר הטלה לים או לחידושו עודכנה לסכום של 1,215 ש"ח. המשרד להגנת הסביבה פרסם...

חוק השקיות פורסם ברשומות

החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016, פורסם ברשומות ביום 07.04.2016. החוק נועד לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות שימוש בשקיות נשיאה ואת ההשפעות הסביבתיות הקשות על הסביבה, שכן מיחזורן...

פיקוח על מחירים בשוק הפסולת

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, החליט להסדיר את תחום הפסולת העירונית לאור תלונות של רשויות מקומיות על היעדר פיקוח והעלאת מחירים לא סבירה המעידה על ריכוזיות מצד מונופולים בשוק. בעקבות כך, חתם...

הצעה לתיקון חוק תטיל חובת מחזור על בתי עסק גדולים

ביום 14.03.2016 פורסמה הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור (תיקון – חובת מחזור בבית עסק גדול), התשע"ו-2016. אם התיקון ייכנס לתוקף, הוא יחייב בתי עסק של מעל ל-30 עובדים, להתקין...

שני פסקי דין חמורים נגד תחנות מעבר לפסולת שהופעלו שלא כדין

בחודשים האחרונים ניתנו שני פסקי דין חמורים נגד תחנות מעבר לפסולת שפעלו בניגוד לחוק. האחד, מדינת ישראל נ' שאול גואטה בע"מ, שניתן נגד חברה פרטית ונושאי המשרה בה שהפעילו משנת 2001...

המשרד להגנת הסביבה יעודד רשויות למחזר באמצעות מענקים כספיים

ביום 02.03.2016 פורסמה ידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה שכותרתה: "המשרד להגנת הסביבה מציג: תכנית מהפכנית להגדלת המיחזור". לפי הנאמר בידיעה, במסגרת התכנית להגדלת אחוזי המיחזור ולהפחתת הריכוזיות בתחום הפסולת, המשרד...

המשרד להגנת הסביבה פרסם תכנית עבודה לשנת 2016

ביום 28.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם את עיקרי תכנית העבודה של המשרד לשנת 2016. התכנית כוללת מטרות ויעדים מרכזיים לשנה הקרובה, בין היתר: יישום תכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר באזור מפרץ...

קול קורא להקמת תשתיות לאיסוף פסולת בפריפריה

ביום 23.02.2016 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לחברות עירוניות שיספקו שירותי איסוף ופינוי פסולת בין השנים 2018-2016 ברשויות מקומיות באזורי הפריפריה. למטרה זו, המשרד מתכנן להעמיד חבילה של תמיכה...

פסק דין לחברות ומנהל שהפעילו אתר קומפוסט בלתי חוקי

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 16.02.2016, במסגרתו הורשעו שתי חברות בעבירות של הפעלת אתר קומפוסט בלתי חוקי, גרימת מפגעי ריח, לכלוך רשות הרבים וגרימת מפגע תברואתי...