פסולת ומיחזור

העצרת הסביבתית של האו"ם החליטה על קידום אמנה למניעת זיהום פלסטיק

המפגש החמישי של העצרת הסביבתית של האו"ם בניירובי, קניה, נחתם בהחלטה היסטורית לפיה תקודם אמנה סביבתית בין-לאומית למניעת זיהום פלסטיק. בהחלטה נקבע כי ארגון ה-UNEP יקים ועדה למו"מ בין-ממשלתי בו...

בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין אכיפת איסור הטמנת פסולת אריזות

בית המשפט העליון דחה את עתירת עמותת אדם טבע ודין בעניין התנהלות המשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפת הוראות סעיף 27 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, אשר עוסק באיסור הטמנת פסולת...

בית המשפט דחה בקשה למתן צו למניעת פעולות להפעלת עסק למיון פסולת

בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים דחה את בקשת המדינה למתן צו למניעת פעולות לפי סעיף 22א לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אשר הוצאתו מותנית בביצוע פעולות הכנה לפתיחת עסק ללא רישיון,...

עדכון לקוחות | טיוטת תקנות פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לרפורמה בתחום הפסולת המסוכנת אשר, לאחר אישורה, תחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) משנת 1990 שיבוטלו. הטיוטה המוצעת קובעת הסדר...

טיוטה להערות הציבור | תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א-2021, להערות הציבור. הטיוטה מעדכנת את הרגולציה החלה על פסולת מסוכנת הנוצרת ומטופלת בישראל, זאת לשם עמידה בהתחייבויות מדינת...

טיוטה להערות הציבור | מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר מדיניות יבוא פסולת חומרים מסוכנים לישראל. מטרתה של המדיניות להתוות את שיקול דעתו של הממונה בבואו לתת היתר יבוא פסולת מסוכנת, הכל...

טיוטה להערות הציבור – העברת נתוני פסולת למשרד להגנת הסביבה במתכונת של דיווח רציף מקוון

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר שינוי מתכונת דיווח הפסולת החודשי בהתאם לדרישות בתנאי רישיון עסק. לפי הטיוטה, אתרי סילוק פסולת ותחנות המעבר ידרשו לדווח באופן רציף. הדיווח...

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית יחול על מכשירי תנועה חשמליים

המשרד להגנת הסביבה החליט להרחיב את תחולת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות גם על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים – החל מחודש יולי 2021. הרחבת תחולת החוק תטיל על...

קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק לפיתוח טכנולוגיות למניעה וצמצום של סיכונים וזיהומים סביבתיים

רשות החדשנות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להגשת בקשות לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים למגוון תחומי הגנת הסביבה, בהתמקדות על נושא זרמי הפסולת (מניעה, הפרדה במקור, בקרה ושימוש חדשני...

השרה להגנת הסביבה החליטה להרחיב את חוק הפיקדון על בקבוקי משקה של 1.5 ליטר

חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999 עודד מיחזורם של בקבוקי משקה ופחיות שנפחם קטן מ-1.5 ליטר על ידי קבלת תמורה של דמי פיקדון. השרה להגנת הסביבה החליטה להרחיב את החוק...