מידע סביבתי לציבור

קול קורא לתכנית LIFE לאיכות סביבה ושינויי אקלים 2016

ביום 22.05.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא להגשת הצעות להצטרפות לפרוייקט בתכנית LIFE. תכנית LIFE מעניקה תמיכה למימון פרויקטים משותפים של גופים ישראליים עם גורמים באיחוד האירופי בתחומי איכות...

בתל אביב ממשיכים לחשוב ירוק

המשרד להגנת הסביבה השיק בתל-אביב את פרויקט "התו הירוק", שיזמה הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב בשיתוף מכון התקנים. תו זה יוענק לבתי אוכל כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה. מטרת הפרויקט...

הנחיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע פורסמו להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 16.05.2016 הנחיות מקצועיות למיגון מבנים בפני חדירת גזי קרקע להערות הציבור. הפעילות בחומרים מסוכנים במגזר התעשייתי ובחקלאות, מובילה פעמים רבות לזיהום קרקעות ומי תהום בחומרים אורגניים...

פורסמה להערות הציבור קביעת דירוג המדד הסביבתי – חברות תעשייה ודלק

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 03.05.2016 טיוטת מתודולוגיה למדד ההשפעה הסביבתי 2016 (חברות תעשייה ודלק) להערות הציבור. מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה, נועד לתת מענה לצורך המשקיעים בישראל....

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2016

ביום 17.04.2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2016, המציג את העשייה הסביבתית בתחום האכיפה וצמצום סיכונים סביבתיים. לפי הדו"ח, עיקר פעילות המשרד התמקדה בהקצאת כספים לטיפול ולעידוד...

עדכון לקוחות: חוק בריאות הציבור מזון

לקוחות וידידים יקרים, אנו מבקשים להביא לידיעתכם את כניסתו הקרובה לתוקף של חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2016 – ביום 30 בספטמבר, 2016. החוק קובע הסדרים חדשים, מעודכנים ומורחבים...

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה

בחודש אפריל 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת צו לתיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012. התיקון מציע לקבוע כי אין חובת דיווח אודות פליטת...

משרד התשתיות פרסם 'קול קורא' להשתתפות בתכנית BIRD Energy

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם 'קול קורא' לציבור, להשתתף בתכנית BIRD Energy לשנת 2016. זאת, במסגרת שיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה בישראל למשרד האנרגיה האמריקאי בנושא האנרגיה המתחדשת וההתייעלות...

בהחלטה תקדימית הממשלה הסירה את החיסיון של קצא"א בנושא איכות הסביבה

ביום 27.03.2016 התקיים דיון בממשלה בעניין ביטול צו חיסיון בנושאים הקשורים לחברת קו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצא"א). בדיון הוחלט להסיר את החיסיון של קצא"א בנושאים הבאים: איכות הסביבה, תכנון ובנייה ורישוי...