מידע סביבתי לציבור

העצרת הסביבתית של האו"ם החליטה על קידום אמנה למניעת זיהום פלסטיק

המפגש החמישי של העצרת הסביבתית של האו"ם בניירובי, קניה, נחתם בהחלטה היסטורית לפיה תקודם אמנה סביבתית בין-לאומית למניעת זיהום פלסטיק. בהחלטה נקבע כי ארגון ה-UNEP יקים ועדה למו"מ בין-ממשלתי בו...

עדכון לקוחות | רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים...

החלטות ממשלה לקראת ועידת האקלים של האו"ם בגלזגו (COP26) ופרסום דו"ח מבקר המדינה בעניין היערכות לשינויי האקלים

ביום 1 בנובמבר 2021, מתקיימת ועידת האקלים ה-26 של האו"ם בגלזגו, סקוטלנד – COP26, שמטרתה התמודדות מדינות העולם עם שינוי האקלים. לקראת הועידה והשתתפותה של מדינת ישראל, התקבלו מספר החלטות...

נתוני המפל"ס לשנת 2020 פורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דו"ח מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2020, המציג מידע אודות העברת פסולת ופליטות של מזהמים לאוויר, לים ולקרקע. המרשם מבוסס על דיווחים שנתיים המועברים למשרד...

מדינת ישראל הגישה את יעדיה לאמנת האקלים של האו"ם

במסמך היעדים הציבה המדינה לראשונה יעדים אשר יפחיתו את פליטות גזי החממה. כך, בין היתר הציבה המדינה יעדים להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2030 ו-2050. לשם עמידה ביעדים, נקבעו שורה של...

עדכון לקוחות | פס"ד תקדימי בהרכב מורחב: אישור תוכנית מתאר לקרקע מזוהמת

לאחרונה התקבל פסק דין שעסק בשאלת קידום תוכנית מתאר בשטח קרקע מזוהם, במסגרת דיון נוסף בבית המשפט העליון על אישור "תכנית אפולוניה" (תמ"ל 1004/א) להקמת כ-3,000 יחידות דיור בהרצליה. במסגרת...

בית המשפט מחמיר את החבות המוטלת על מזמין עבודה בגין מפגע סביבתי שגורם קבלן מטעמו

מאמר מאת עו"ד נועה מלצר ממשרד הרצוג פוקס נאמן. לאחרונה התפרסם פסק דין המשקף את מגמת הרחבת האחריות הפלילית של תאגיד בגין מפגעים סביבתיים שנגרמו מעבודות קבלן מטעמו (למאמר הקודם...

רגולציה סביבתית בישראל – אתגרים ומגמות עתידיות

Clariter, חברה ישראלית שמטפלת בפסולת פלסטיק, החלה לפרסם סדרת וובינרים קצרים בתחומי איכות הסביבה בנושאים כמו מיחזור, שינוי אקלים, פסולת, קלינטק ועוד. את סדרת הוובינרים פתחה עו"ד חן תירוש, שותפה...

פורסם דוח בריאות וסביבה בישראל לשנת 2020

משרד הבריאות ועמותת הקרן לבריאות וסביבה פרסמו לאחרונה את דוח בריאות וסביבה בישראל לשנת 2020. הדוח סוקר מידע אודות מחקר ומדיניות בנושאי בריאות וסביבה ומפרט על גורמים סביבתיים שונים המשפיעים,...

עמותת "צלול" הגישה עתירה בעניין מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל

עמותת "צלול" הגישה לבג"ץ עתירה למתן צו על תנאי כנגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה והוועדה לשמירת הסביבה החופית בעניין מסמך מדיניות המרחב הימי שפורסם במאי 2020, המסדיר את השימושים והפעילויות...