חומרים מסוכנים

קנס כבד למפעל בגין דליפת חומרים מסוכנים

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ביום 30.4.15 ידיעה שכותרתה "1.8 מליון ש"ח קנס לדור כימיקלים בחיפה בגין דליפת חומרים מסוכנים". על פי הידיעה, מפעל דור כימיקלים שבמפרץ חיפה ניסה להסתיר...

המשרד להגנת הסביבה הודיע על סיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת בשל חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה וסיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת. בעקבות הודעת החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב בדבר סיום עבודות השיפוץ...

עדכון לקוחות: תקנות חדשות בנוגע לחשיפת עובדים לחומרים מסוכנים

באוקטובר 2011 הפצנו עדכון לקוחות בנוגע לפרסום תקנות חדשות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה (תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011). תשומת ליבכם, כי הסקירה להלן...