חומרים מסוכנים

צו סגירה למפעל שפעל ללא היתר פליטה

ביום 2.7.15 התפרסמה באתר המשרד להגנת הסביבה ידיעה שכותרתה: "צו סגירה למפעל 'מגן גלוון' בשל זיהום אוויר ומקורות מים". לפי הנאמר בידיעה, המשרד להגנת הסביבה ביטל את היתר הרעלים של...

מפרץ חיפה – תוכנית החירום

העיתונאי צפריר רינת פרסם ביום 14.6.15 כתבה באתר עיתון "הארץ" שכותרתה: "תוכנית החירום של המשרד להגנת הסביבה נגד הזיהום בחיפה: פיקוח על מפעלים, הרחקת חומרים מסוכנים". לפי הנאמר בכתבה, המשרד להגנת...

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את עיקרי תוכנית החירום לצמצום הזיהום במפרץ חיפה

ביום 14.6.2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה את עיקרי תוכנית החירום לצמצום הזיהום במפרץ חיפה שגיבש צוות המשימה שמינה השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, לאחר שנועד עם ראש עיריית חיפה, יונה...

המלצה למשרד להגנת הסביבה: היטל ליצרני פסולת מסוכנת

העיתונאי צפריר רינת פרסם ביום 18.5.15 כתבה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" שכותרתה: "דו"ח: יש לקבוע היטל כספי על יצרני פסולת מסוכנת". לפי הנאמר בכתבה, בעקבות המשבר הכלכלי הפוקד בתקופה...

קנס כבד למפעל בגין דליפת חומרים מסוכנים

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ביום 30.4.15 ידיעה שכותרתה "1.8 מליון ש"ח קנס לדור כימיקלים בחיפה בגין דליפת חומרים מסוכנים". על פי הידיעה, מפעל דור כימיקלים שבמפרץ חיפה ניסה להסתיר...

המשרד להגנת הסביבה הודיע על סיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת בשל חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה

באתר המשרד להגנת הסביבה התפרסמה ידיעה בדבר חזרת מתקן אקוסול לפעילות סדירה וסיום תקופת הייצוא של פסולת מסוכנת. בעקבות הודעת החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב בדבר סיום עבודות השיפוץ...