גז ונפט

האם עוברים להפקת חשמל מאנרגיה גרעינית?

ביום 10.9.15, פרסם העיתונאי צפריר רינת כתבה באתר "הארץ", שכותרתה: "משרד התשתיות בוחן הפקת 20% מהחשמל מגרעין עד 2050". לפי הנאמר בידיעה, במסגרת הצעת החלטה שתוגש לממשלה לקראת ועידת האקלים...

פורסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לסידוק הידראולי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לגבי ביצוע סידוק הידראולי. ההנחיות מבוססות בחלקן על מסמך הנחיות קנדי ועל תקני API רלוונטיים. בין היתר, טיוטת ההנחיות נועדה...

מתווה אנרגיה ירוק חדש לארצות הברית

ביום 6.8.15 פרסם מדור "אקונומיסט" של אתר עיתון הארץ כתבה שכותרתה: "אחרי שנים של זיהום: אובמה מציג מתווה גז ירוק". לפי הנאמר בכתבה, פרסמה סוכנות הסביבה האמריקאית (EPA) כללים חדשים במסגרת...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה להצעת חוק...

עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים". לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה...

מדינת ניו יורק אסרה על קידוחי גז ונפט בטכנולוגיית השבירה ההידראולית

ביום 27.7.2015 התפרסמה בניוזלטר של אתר (International Law Office (ILO ידיעה מאת סידלי אוסטין שכותרתה: "New York officially bans hydraulic fracturing". לפי הנאמר בידיעה, מחלקת השמירה על איכות הסביבה של...

דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה: השלכות סביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז

ביום שלישי, 28 ליולי, עתידה להתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה ישיבה בה יידונו ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז. לישיבה הוזמנו גורמים ממשלתיים כדוגמת המשרד להגנת הסביבה, משרד...

פורסמה להערות הציבור טיוטה לתיקון תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)

ביום 8.7.2015, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) (תיקון), התשע"ה-2015. במסגרת הטיוטה המוצעת לתיקון התקנות  נכללות לראשונה הוראות בנוגע...