גז ונפט

בהחלטה תקדימית הממשלה הסירה את החיסיון של קצא"א בנושא איכות הסביבה

ביום 27.03.2016 התקיים דיון בממשלה בעניין ביטול צו חיסיון בנושאים הקשורים לחברת קו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצא"א). בדיון הוחלט להסיר את החיסיון של קצא"א בנושאים הבאים: איכות הסביבה, תכנון ובנייה ורישוי...

משרד התשתיות פרסם סקירה בין לאומית לגבי הקמתן והפעלתן של תחנות תדלוק בגז טבעי

משרד התשתיות, האנרגיה והמים פרסם סקירה בין-לאומית, שהוכנה על ידי ד"ר ג'פרי זיסלר בעניין הרגולציה החלה על תחנות תדלוק בגז טבעי מסוג אם-בת. זאת במסגרת המגמה לקידום הקמת תחנות תדלוק בגז...

ועדת מיסוי ירוק פרסמה דו"ח המלצות על מדיניות המיסוי לדלקים

ביום 06.03.2016 פרסמה הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") את המלצותיה לצעדי מדיניות בתחומי הדלקים, הרכב והתשתיות. הוועדה גיבשה בדו"ח את מתווה מדיניות המיסוי המומלצת למגוון...

משרד התשתיות פרסם מסמך הסוקר מגמות במשק הגז הטבעי

ביום 06.03.2016 פרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מסמך הסוקר את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי בישראל במהלך שנת 2015. לפי הנאמר בסקירה, בשנת 2015 נמשכה מגמת העלייה באספקת ובצריכת הגז הטבעי. נוסף...

אושרו גופי בדיקה נוספים בתחום אישורי התקינות למתקני הגז הטבעי

ביום 03.03.2016 חתם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ד"ר יובל שטייניץ, על אישור לשתי חברות בינלאומיות: חברת TUV HELLAS S.A וחברת DNV GL Business Assurance UK Limited – לשמש כגוף...

בעקבות העתירות לבג"צ: המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה בתיקונים לתמ"א 37/ח

בהתאם להחלטת בג"צ בעתירות שהוגשו כנגד אישור תמ"א 37/ח לקבלה וטיפול בגז הטבעי מהתגליות בים, קיימה המועצה הארצית לתכנון ובניה ביום 2.2.2016 דיון בנושא תיקונים לתמ"א. המועצה החליטה על עריכת מספר תיקונים טכניים...

מחיר הגז הגבוה מחזיר את התעשייה לשימוש במזוט

ביום 28.01.2016 פורסמה ידיעה באתר Ynet מאת אילנה קוריאל שכותרתה: "מעבר של מפעל מגז למזוט מזהם – חלום בלהות". לפי הנאמר בידיעה, חברת פניציה החלה בתהליך מעבר מגז טבעי למזוט...

מתחילים לגבש תמ"א חדשה לכלל תשתיות האנרגיה בישראל

ביום 26.01.2016 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "המועצה הארצית תדון בתוכנית לבסס 5% מהאנרגיה בישראל על גרעין עד 2030". לפי הנאמר בידיעה, צוות תכנון בין-משרדי ממליץ על...

פורסם תזכיר חוק הגפ"מ להערות הציבור

ביום 17.01.2016 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם את תזכיר חוק הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) להערות הציבור. החוק נועד ליצור הסדר ייחודי לגפ"מ באופן נפרד מחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989,...