אנרגיה מתחדשת

עדכון לקוחות: פורסמה להערות הציבור טיוטת תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו-2015

לקוחות וידידים יקרים, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטה מעודכנת של תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו-2015, המיועדות להחליף את התקנות הנוכחיות שהותקנו...

מציאות אנרגטית חדשה בישראל

ביום 13.12.2015 פורסמה ידיעה באתר "הארץ" מאת צפריר רינת שכותרתה: "בעקבות ההסכם בפריז: ישראל תיאלץ לבחון את מדיניות האנרגיה שלה". לפי הנאמר בידיעה, בעקבות הסכם האקלים החדש שנחתם בוועידת פריז במסגרתו...

בנק HSBC מנפיק אגרות חוב ירוקות למימון פרויקטים סביבתיים

באתר הרשמי של בנק HSBC פורסם מסמך הנחיות להנפקת אגרות חוב ירוקות, במסגרת מדיניות הבנק לשמירה על הסביבה. לפי הנאמר במסמך, אגרות החוב הירוקות יונפקו על מנת לתמוך ולממן פרויקטים...

דו"ח של ארגון חיים וסביבה חושף: המדינה לא פועלת ליישום החלטותיה בתחום הפחתת פליטות גזי החממה

ארגון "חיים וסביבה" והמרכז הישראלי להעצמת האזרח פרסמו בתחילת חודש דצמבר 2015 דו"ח מעקב בנושא הפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות ממקורות מתחדשים, שנכתב על בסיס שלוש החלטות ממשלה שהתקבלו בעניין. הדו"ח...

נציגות דיפלומטית רשמית לישראל באבו-דאבי תקדם את תחום האנרגיות המתחדשות

ביום 27.11.2015 פורסמה באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" ידיעה מאת ברק רביד שכותרתה: "הישג מדיני: ישראל תפתח לראשונה נציגות רשמית וגלויה באבו-דאבי". לפי הנאמר בידיעה, נציגות דיפלומטית רשמית באבו-דאבי תוקם על...

פסולת – ממטרד למשאב

מאמר מומחה אורח מאת עמר קיויתי, חברת "שר יעוץ והדרכה" בשנים האחרונות אנו נחשפים יותר ויותר למפגעים סביבתיים: החל בזיהומי אוויר, זיהומי ים, קרקע ונחלים, עבור באירועי חומרים מסוכנים בתעשייה...

הממשלה אישרה תכנית לאומית להפחתת גזי חממה

ביום 20.9.15 אושרה בישיבת הממשלה הצעת המחליטים בעניין קביעת יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה עד שנת 2030, לצורך היערכות לחתימה על הסכם גלובלי למאבק בשינויי אקלים במסגרת ועידת האקלים...

האם עוברים להפקת חשמל מאנרגיה גרעינית?

ביום 10.9.15, פרסם העיתונאי צפריר רינת כתבה באתר "הארץ", שכותרתה: "משרד התשתיות בוחן הפקת 20% מהחשמל מגרעין עד 2050". לפי הנאמר בידיעה, במסגרת הצעת החלטה שתוגש לממשלה לקראת ועידת האקלים...