תיקון צווים של משרד האנרגיה לקידום השימוש בתחליפי דלקים ממקורות מתחדשים פורסם להערות הציבור

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור תיקון לצווי הפעלת רכב (מנועים ודלק), שמטרתו לקדם את השימוש בתחליפי דלקים מבוססי פסולת וגז טבעי.

תיקון הצו בעניין סולר לתחבורה מאפשר לעשות שימוש בתערובות סולר וביודיזל באישור יצרן הרכב, אך קובע כי לא ניתן למכור תערובת כזו לתחנה המוכרת דלק לציבור. תיקון הצו בעניין הפעלת רכב מנועי בבנזין מאפשר לעשות שימוש בתערובת בנזין ומתנול תקנית באישור יצרן הרכב, וכי המשאבות לתדלוק בתערובת זו יסומנו בהתאם.

ניתן להעביר הערות לתיקונים אלה עד לתאריך 22.10.2017.

לקריאת התיקונים לחצו כאן וכאן