רשות החשמל מובילה רפורמה להגברת השקיפות

רשות החשמל פרסמה הודעה לעיתונות ביום 10.11.2016, לפיה היא החליטה לפרסם לציבור מעתה ואילך את נושאי הדיון שיידונו במליאת רשות החשמל וכן פרוטוקולים של הדיונים. צעד זה ננקט במסגרת תכנית אסטרטגית שמובילה רשות החשמל, מתוך מטרה להגביר את רמת השקיפות ויעילות זרימת המידע בין הרשות לגורמים במשק.

במסגרת קידום הרפורמה, יפורסמו בעתיד כלל המדדים המשמשים לקביעת תעריף החשמל, וצפויים להתקיים תהליכים של דו-שיח עם הציבור ושיתוף המשק בנושאים שונים.

לצפייה בהודעה שפורסמה באתר רשות החשמל לחצו כאן