'קול קורא' לביצוע סקרים ומחקרים

המשרד להגנת הסביבה פרסם 'קול קורא' למחקרים וסקרים בתחומים שונים:

  1. 'קול קורא' לביצוע מחקרים בנושא השפעת הזיהום הסביבתי על מדיות הסביבה והמערכות האקולוגיות השונות באזור מפרץ חיפה.
  2. 'קול קורא' לביצוע מחקרים וסקרים העוסקים בהיבטים הסביבתיים של השימוש בתחליפי נפט לתחבורה. זאת במסגרת יישום התכנית הלאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש בנפט.
  3. 'קול קורא' בנושא אפידמיולוגיה סביבתית להערכת חשיפה פרטנית למזהמים במפרץ חיפה ולבחינת הקשר בין זיהום סביבתי לתחלואה במפרץ.
  4. 'קול קורא' לביצוע ניטור סביבתי ומחקר לבדיקת השפעת שפכי נפט מחוץ לשטח שמורת עברונה.
  5. 'קול קורא' לביצוע מחקרים וסקרים בנושא בנייה ירוקה, כגון תקנים, עקרונות, מודלים ושיטות לצורך בנייה ירוקה ולצורך השגת התייעלות כלכלית וחיסכון במשאבים.

הצעות יש להגיש עד ליום שני, ה- 20.06.2016.