עמותת "צלול" מקדמת הצעת חוק להחלת הדין הישראלי במים הכלכליים

באתר האינטרנט של עמותת "צלול התפרסמה ידיעה שכותרתה: "חוק אזורים ימיים של 'צלול' יחיל את חוקי המדינה על המים הכלכליים ועל הקידוחים".

לפי הנאמר בידיעה, עמותת "צלול" הגישה את גרסתה להצעת חוק אזורים ימיים, אשר מטרתה להחיל את הדין הישראלי על המים הכלכליים של מדינת ישראל. הצעת החוק של "צלול" מבוססת על הצעת החוק הממשלתית מסוף 2014, אך היא כוללת מספר שינויים מרכזיים, בהם, בין היתר, החלת דיני התכנון והבניה על שטח המים הכלכליים, הקמת וועדה מחוזית לכל השטח הימי של מדינת ישראל, והכנת תכנית מתאר ארצית לכל השטח הימי בתוך שנתיים; מתן סמכויות לשר להגנת הסביבה לקבוע תקנות בנושאים סביבתיים שונים, לרבות בדבר החובה של בעלי זכויות נפט לעמוד בדרישות סביבתיות ולמנוע ולשקם נזקים סביבתיים הנגרמים מפעילותם; הקמת רשות ים וחופים, ועוד. את הצעת החוק יובילו בכנסת חברי הכנסת איתן כבל, דב חנין ותמר זנדברג.

לקריאת הכתבה המלאה באתר עמותת "צלול".