משרד האנרגיה פרסם תיקונים לצווי הפעלת רכב (מנועים ודלק) להערות הציבור

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה לסבב נוסף של הערות הציבור תיקונים לצווי הפעלת רכב (מנועים ודלק), שעניינם התרת השימוש בתערובת מתנול-בנזין ובתערובת סולר וביודיזל להנעה של כלי רכב. כמו כן, פורסמו מסמכי הערכת השפעות הרגולציה (RIA) עבור התיקונים המוצעים.

התיקונים נועדו לקדם גיוון בתמהילי הדלקים המותרים לשימוש בישראל, ובפרט דלקים המבוססים על מקורות אנרגיה מתחדשת וגז טבעי. זאת, תוך סימון מתאים של משאבות בהן נמכרות התערובות ושימוש באמצעים טכנולוגיים למניעת מקרים של תדלוק רכב לא מתאים.

ניתן להגיש הערות עד לתאריך 16.12.2017, לכתובת: [email protected]

לקריאת נוסח התיקונים המוצעים ומסמכי ה-RIA לחצו כאן