משרד האנרגיה מפרסם מכרז לעידוד יזמות בתחום האנרגיה

פורסם לאחרונה מכרז פומבי לתכנית ההזנק של משרד האנרגיה להגשת הצעות להשקעת המשרד במחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה, דלקים, מים והתייעלות אנרגטית.

במסגרת תכנית ההזנק, משרד האנרגיה מציע מימון של עד 62.5% מהתקציב המאושר של היזם ועד תקרה של 750,000 ש"ח, וכל זאת במטרה לעודד יזמים להשתלב בתחומים המשיקים לאנרגיה והתייעלות אנרגטית.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 22.6.2017.

לפרטים נוספים לחץ כאן