עדכונים בנושא רפורמת חיבור מפעלים לגז טבעי

במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הסרת החסמים הבירוקרטיים בחיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי, התקבלו ההחלטות הבאות:

ביום 4.11.2015 התפרסמה ידיעה באתר הכנסת שכותרתה: "עוד בשורה בחיבור גז טבעי למשק: אישור תוכנית לפריסת צינורת חלוקה יתבצע תוך 130 יום לכל היותר". לפי הנאמר בידיעה אישרה הועדה הצעה לפיה תקופת אישור תכניות העבודה לפריסת צינורות חלוקת הגז הטבעי למפעלים תוגבל ל-90 עד 130 יום לכל היותר.

לקריאת ההחלטה באתר הכנסת לחצו כאן

ביום 6.11.2015 התפרסמה ידיעה באתר הכנסת שכותרתה: "ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שניה ושלישית את חיסול הבירוקרטיה שעיכבה חיבור גז טבעי למפעלים; היו"ר כבל: עשינו מהפכה גדולה". לפי הנאמר בידיעה, הועדה אישרה להחיל את הרפורמה גם על משאיות המובילות גז טבעי דחוס, ונסיעתן תאושר על ידי משרד התחבורה בלבד, להבדיל מהמצב היום בו נדרש אישור של משרד התחבורה ומשרד האנרגיה.

לקריאת ההחלטה באתר הכנסת לחצו כאן