הרשמה לעדכונים

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים במשרד הרצוג פוקס נאמן מפרסמת עדכוני לקוחות ועדכונים תקופתיים נוספים בנושאי משפט ורגולציה סביבתית. כדי להירשם לקבלת העדכונים, אנא מלאו את פרטיכם להלן

    אני מאשר/ת את צירופי לרשימת התפוצה של הפורום ומסכים/ה לקבלת עדכונים, פרסומים ומידע נוסף ממארגני הפורום ו/או ממשרד הרצוג פוקס נאמן בכל אמצעי תקשורת שאת פרטיו מסרתי במסגרת ההרשמה