המשרד להגנת הסביבה ממליץ להפחית 30% מפליטות גזי החממה הצפויות ב-2030

ביום 14.7.15 פורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה ידיעה שכותרתה: "על ישראל להפחית כ-30% מפליטות גזי החממה הצפויות ב-2030. התועלת למשק הישראלי: 125 מיליארד שקלים".

לפי הנאמר בידיעה, המשרד להגנת הסביבה ממליץ לקבוע יעד לאומי להפחתה של 30% מפליטות גזי החממה הצפויות בשנת 2030. ההמלצות גובשו על בסיס עבודת וועדה בין משרדית שבחנה וערכה ניתוח טכני וכלכלי לפוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה ובפליטות גזי חממה של ישראל עד לשנת 2030, והן כוללות אסטרטגיה להשגת היעד. המשרד להגנת הסביבה מעריך כי יישום המלצות הוועדה ועמידה ביעדי ההפחתה תביא לתועלת כלכלית למשק המסתכמת בכ-125 מיליארד ש"ח. בכוונת המשרד להגנת הסביבה להעביר את ההמלצות להחלטת ממשלה עד חודש ספטמבר 2015, ולאחר מכן להגישן לאו"ם כהתחייבותה הרשמית של ישראל, לקראת ועידת האקלים בפריז.

לקריאת הידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה