צמצום ההשפעות הסביבתיות של התחנות הפחמיות

התמונה להמחשה בלבד

בדיון שנערך בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ב-14 לדצמבר 2016, נדון נושא הפחתת המפגעים הסביבתיים שנגרמים כתוצאה מפעילות תחנות הכוח הפחמיות.

במהלך הדיון, נאמר כי השימוש בפחם פחת מ-45% בשנת 2015 ל-36% בשנת 2016. זאת, בעקבות ההחלטה לבטל את התוכנית להקמת תחנת כוח פחמית שלישית באשקלון, ולצמצם ב-15% את השימוש בפחם לטובת גז טבעי (לקריאה נוספת לחצו כאן).

בהמשך להסכמות שנערכו בין שר האנרגיה והשר להגנת הסביבה באוקטובר 2016, היעד, נכון לעתה, הוא לקדם את ההקמה של מתקן ייצור חשמל המבוסס על גז טבעי. המתקן מיועד להחליף את יחידות הייצור הפחמיות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" שעתידות להיסגר בשנת 2022. (לקריאה נוספת לחצו כאן).

במסמך שנכתב לקראת הדיון האמור על-ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נסקרו שלושה היבטים של ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח פחמיות: ההשלכות הבריאותיות של זיהום האוויר, החלופות להפחתת הזיהום מהיחידות הפחמיות והמחויבויות הבינלאומיות להפחתת פליטות גזי חממה במסגרת אמנת האקלים.

במסמך נכתב כי במהלך הדיונים בממשלה נבחנו כמה חלופות עיקריות ליחידות הפחמיות, ביניהן: התקנת מתקנים להפחתת פליטות (סולקנים), הסבת היחידות לגז טבעי, או הקמת יחידות מחזור משולב שפועל על גז טבעי וסגירת היחידות הפחמיות (סגירה מוחלטת או שימורן והפעלתן במקרה חירום) (לקריאה נוספת לחצו כאן).