דיון בוועדת הכלכלה בנוגע לרפורמה בחברת החשמל ותעריפי חלוקת הגז הטבעי למפעלים

התמונה להמחשה בלבד

נערך דיון בוועדת הכלכלה בנושא הרפורמה בחברת החשמל והעלאת תעריפי חלוקת הגז הטבעי למפעלים.

בדיון הוחלט כי רפורמת החשמל לא תידחה בשנה, אך רישיונות חשמל החשמל יוארכו עד ל-5 בנובמבר 2017. כמו כן, יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל, הבהיר כי יפתח בשימוע ציבורי על מנת לשים קץ לעיכובים בגיבוש הרפורמה. שר התשתיות, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי בטווח הארוך מטרת הרפורמה היא להביא להתייעלות ולהורדת מחירי החשמל, ועל כן הוא לא יאשר רפורמה שתגרום לעלייה בתעריפי החשמל.

באשר להעלאת תעריף החלוקה של הגז הטבעי למפעלים בדרום, הועלה בוועדה כי העלאת תעריפי החשמל הצפויה לצד העלאת תעריפי חלוקת הגז הטבעי מהווים "קנס כפול" שיקשה בעיקר על המפעלים הקטנים והבינוניים. במשרד התשתיות, האנרגיה והמים פורסם כי מחודש ינואר 2017, כ-400 משפחות בדימונה יחוברו לגז טבעי ממאגר תמר, וצפויה חלוקה נוספת לצרכנים ביתיים ומפעלים בערד בהמשך שנת 2017 (לקריאה נוספת לחץ כאן).

לצפייה בפרסום מאתר הכנסת מיום 25.12.2016 לחץ כאן