דחיית הערר של המשרד להגנת הסביבה להקמת מתקני הטיפול בגז בים

העיתונאית אביטל להב פרסמה באתר האינטרנט YNET כתבה שכותרתה: "נדחה הערר – אושרה הקמת מתקני הגז". לפי הכתבה, הממשלה דחתה ביום 22.10.2014 את הערר שהגיש השר להגנת הסביבה על תכנית המתאר להקמת המתקנים לטיפול בגז טבעי ביבשה. הערר ביקש לקבוע כי הטיפול המקסימאלי בגז ייעשה בים על מנת להקטין את הסיכון לציבור.

לקריאת הכתב המלאה באתר YNET